Validació i Quality Assurance

///Validació i quality assurance
{Validación y Quality Assurance}{}{2018-02-12T10:57:05+00:00}

Quality Assurance

Contacteu

Validació i Quality Assurance

Quality Assurance.

Eines de revisió i Quality Assurance (QA)

Per a l'execució de la revisió sistemàtica que es duu a terme en cada treball s'utilitzen totes les funcionalitats i capacitats de QA de les eines de traducció assistida per ordinador. Juntament amb les funcions de revisió i control de qualitat que aquestes eines incorporen, s'han integrat altres eines específiques d'assegurament de qualitat.

A més, Linguaserve ha desenvolupat funcionalitats de control de qualitat i les ha integrades en el sistema automàtic, com LS Collator, que permet comparar versions traduïdes i revisades i informar sobre les modificacions efectuades, alertant de patrons susceptibles de requerir altres comprovacions addicionals.

Eines d'Assegurament de la Qualitat o Quality Assurance (QA) integrades a les plataformes de Linguaserve

Amb aquestes eines es realitzen controls de qualitat sobre els continguts traduïts, amb la qual cosa s'augmenta tant la qualitat resultant de les traduccions com la productivitat dels revisors, i es redueix dràsticament l'error humà. Les eines de QA mostren al revisor una sèrie d'errors molt habituals permetent-li concentrar-se en tasques més elaborades, com la coherència en l'ús de la terminologia i la revisió de l'estil. Linguaserve ha integrat recentment i fa servir eines com Language Tool, Ocapi CheckMate, Ocelot i Xbench.

Publicació web en temps real

Disposi del seu web multilingüe sempre actualitzat en menys de 30 dies.

Interoperabilitat

La millor interoperabilitat de traducció per connectar el vostre CMS, DMS, ERP...

Vegeu el vídeo.

ATLAS Real Time és un sistema de publicació web multilingüe en temps real.

Tecnologia de Linguaserve

Web multilingüe

Tecnologia lingüística

Sistemes de gestió

R+D+I