Traducció assistida per ordinador

///Traducció assistida per ordinador
{Traducción Asistida por Ordernador}{}{2018-02-12T10:55:00+00:00}

No reinventem la roda: investiguem, innovem i integrem

Contacteu

Tecnologia lingüística avançada

Màxim control en tota la cadena de traducció.

Traducció assistida per ordinador (TAO) i Quality Assurance (QA)

Linguaserve aplica un conjunt d’estàndards, normatives de qualitat, bones pràctiques i eines que conformen una metodologia capaç de produir traduccions amb l’elevat estàndard de qualitat que el projecte requereix.

Linguaserve col·labora amb líders mundials en sistemes TEnT (Translation Environment Tools) i integra en el seu backoffice i workflow les següents eines de gestió de traducció, traducció, revisió, gestió i control de qualitat i terminologia per assolir una qualitat d’acord amb els estàndards internacionals.

La traducció assistida per ordinador, a més, proporciona els elements pràctics als quals se’ls poden aplicar procediments i pràctiques sistemàtiques.

Sistemes de traducció assistida per ordinador (TAO) integrats en les plataformes de Linguaserve

Les eines TAO integren un conjunt d'útils fonamentals:

 1. Importació i separació de format i continguts.
 2. Programació de filtres per bloquejar l'edició d'etiquetes i editar selectivament els continguts.
 3. Reutilització de traduccions mitjançant memòries de traducció.
 4. Utilització compartida de recursos terminològics.
 5. Col·laboració entre diversos traductors.
 6. Gestió de projectes.
 7. Editor especialitzat per a tasques de traducció.
 8. Edició d'etiquetes dins de continguts traduïbles.
 9. Funcions de Quality Assurance per al traductor, per al revisor i per al gestor de projectes.
SDL Trados Studio 2014

SDL Trados Studio és l'eina de traducció assistida per ordinador (TAO) de SDL que es fa servir per dur a terme tasques de creació, edició i revisió de traduccions. Les funcionalitats més destacades de SDL Trados Studio són:

 • AutoSuggest™, suggeriments intel·ligents a mesura que s’escriu.
 • SDL PerfectMatch™: s’aprofiten els arxius bilingües que ja s’han traduït anteriorment per crear contingut de PerfectMatch. Una manera ràpida i senzilla de reduir el temps de la revisió i garantir la coherència.
 • Coincidències “per sobre del 100%” a través del reconeixement de context i ubicació (Context Match).
 • Control de canvis intern.
 • QA Checker: control de la puntuació, la terminologia i les incoherències, que contribueix a accelerar el procés de revisió.
 • Gestió integrada o independent de la terminologia a través de SDL MultiTerm.
 • Format XLIFF per als arxius bilingües (de traducció).
 • Format TMX per a les memòries de traducció.
 • Format TBX per a les bases de dades terminològiques.
 • Filtres compatibles de tots els formats principals del mercat i personalització de filtres.
Star Transit NXT

Transit NXT proporciona els elements pràctics als quals es poden aplicar procediments i pràctiques sistemàtiques. Algunes característiques són:

 • Independent de qualsevol llengua.
 • Ús de memòria de traducció.
 • IBM i compatibles/Windows.
 • Compatibles amb múltiples formats d'ús estès, etiquetats i estàndards.
 • Llengües: totes les que es poden visualitzar amb Unicode.
 • Suporta l'estàndard TMX 1. 4 b Specification (OSCAR Recommendation, 26 April 2005).
 • Importació/exportació d'objectes incrustats.
 • Assistents de gestió de projectes i configuracions de projectes reutilitzables.
 • Importació simultània multilingüe i informació d'estat per segments.
 • Estadístiques completes.
 • Eines de control de qualitat ortogràfica, terminològica, de formats i d'estat.
 • Parser morfològic que millora la cerca terminològica.
 • Editor de traducció amb filtres d'importació/exportació.
 • Memòria de traducció gestionable.
 • Gestió de projecte i de control de qualitat.
 • Eina d'alineació.
 • Interfície amb sistemes de traducció automàtica.
 • Editor WYSIWYG i interfície d'usuari fàcil d'utilitzar.
 • Editor de traducció ergonòmic de finestres sincronitzades.
 • Cerques i filtres per paràmetres, text i comodins i macros.
 • Gestor terminològic: integració completa amb el gestor de terminologia TERMSTAR.

Tots els codis estan protegits en funció de les especificacions programades en els filtres d'importació/exportació. Transit disposa d'un elevat nombre de filtres estàndard. Linguaserve, per la seva part, programa i adapta filtres específics per a dades estructurades. Mitjançant aquesta programació es poden protegir etiquetes, valors o atributs, en funció de les especificacions del client.

SDL Studio GroupShare

És un sistema client-servidor per al treball de traducció en equip. Amb GroupShare els equips de localització comparteixen:

 • Projectes centralitzats.
 • Memòries de traducció.
 • Terminologia (MultiTerm).

En disposar dels projectes, les memòries i la terminologia integrats en un servidor, s'aconsegueix una reducció dels temps de gestió dels projectes i un control més alt de tots els recursos.

Star TermStar

TemrStar permet la creació i el manteniment de glossaris i està integrat en Transit perquè els traductors els puguin aplicar de manera assistida, fàcilment i per tots ells. TermStar és un gestor terminològic: un programa per gestionar bases de dades terminològiques.

Algunes característiques són:

 • Gestor de terminologia multilingüe amb la possibilitat d'afegir noves llengües.
 • Estructura predefinida (però modificable), amb layouts modificables per a la visualització i l'entrada de dades.
 • Cerca i manipulació de dades: filtres i expressions.
 • Combinació de múltiples diccionaris.
 • Mòdul d'importació/exportació d'arxius estructurats ASCII/ANSI, MARTIF, TBX o CSV.
 • Entrada automàtica d'informació administrativa.
 • Protecció contra escriptura / importació / exportació.
 • Entrada automàtica de valors definits per l'usuari.
 • Verificació d'entrada per a certs camps.
Kilgray memoQ

memoQ és una altra de les eines de traducció assistida per ordinador utilitzades per Linguaserve. Les funcionalitats més destacades són:

 • Compatibilitat amb els formats més comuns d'edició, DTP, XML i HTML presents en el mercat i compatibilitat amb altres formats d'eines TAO d'altres empreses.
 • LiveDocs possibilita reutilitzar traduccions ja existents no presents en les memòries de traducció.
 • Memòria de traducció de tipus "context-sensitive" per a reconeixement del context.
 • Historial de manipulació del document i QA Checker amb control de la puntuació, la terminologia i les incoherències, la qual cosa contribueix a accelerar el procés de revisió i gestió integrada de la terminologia.
 • Kilgray memoQ server és el sistema client-servidor de Kilgray per al treball en equip mitjançant la compartició de projectes centralitzats i les memòries de traducció.

Publicació web en temps real

Disposi del seu web multilingüe sempre actualitzat en menys de 30 dies.

Interoperabilitat

La millor interoperabilitat de traducció per connectar el vostre CMS, DMS, ERP...

Vegeu el vídeo.

ATLAS Real Time és un sistema de publicació web multilingüe en temps real.

Tecnologia de Linguaserve

Web multilingüe

Tecnologia lingüística

Sistemes de gestió

R+D+I