Terminologia

{Terminología}{}{2018-02-15T16:21:30+00:00}

La paraula justa

Contacteu

Cada sector y especialidad se muestra en su terminología

Gestió terminològica integrada.

La comunicació multilingüe especialitzada i personalitzada

La comunicació correcta des del punt de vista corporatiu, l'especialització dels temes i l'homogeneïtat en el vocabulari clau dels textos quan hi intervenen múltiples traductors fan imprescindible la creació, el manteniment i l'aplicació de manera integrada d'una terminologia multilingüe en totes les llengües de treball. El sistema de gestió de terminologia ha de respondre a tots els requisits del client:

  1. Criteri d'incorporació d'un nou terme al glossari.
  2. Definició del procés de validació de terminologia i eines de gestió en línia.
  3. Definició del procés d'aplicació i ús de terminologia i eines integrades en els sistemes de traducció.
  4. Alimentació i actualització contínua.

La cultura de la vostra organització i les especialitats de la vostra activitat i sector, com a material de referència viu i sistemàtic.

Eines de gestió i aplicació de terminologia integrades en les plataformes de Linguaserve


SDL MultiTerm Desktop SDL MultiTerm Desktop permet la gestió de la terminologia per assegurar la consistència terminològica en les traduccions realitzades en equip. La gestió de la terminologia d'una empresa permet capturar, controlar i distribuir frases clau, termes i marques proporcionant consistència en les comunicacions amb els usuaris finals en assegurar la coherència terminològica. SDL MultiTerm Extract és una aplicació per a l'extracció automàtica de bases terminològiques i glossaris amb la possibilitat d'extracció de termes monolingües o bilingües des de documents o memòries traducció. Amb SDL MultiTerm Extract es generen vistes estadístiques de l'ús de la terminologia en les bases terminològiques del client que ajuden en el procés d'assegurament de la qualitat i de la consistència de les bases terminològiques del client.

SDL MultiTerm Online La gestió de terminologia amb els usuaris del client es pot fer i coordinar a través de l’eina web interactiva SDL MultiTerm Online. Des d’aquesta central col·laborativa s’exporten i utilitzen les dades terminològiques integrades en SDL MultiTerm Desktop i TermStar per a les tasques de traducció, revisió i controls de qualitat.Esquema de funcionament col·laboratiu de manteniment de terminologia

SDL MultiTerm Online permet l’accés via web a les bases terminològiques del client gestionades per Linguaserve sense necessitat de tenir instal·lada l’aplicació SDL MultiTerm als seus equips. Cada usuari autoritzat podrà accedir a les bases terminològiques i als parells de llengües que tingui habilitats en el seu perfil. L'usuari pot (funcionalitats disponibles depenent del perfil d'usuari):

  • Consultar termes, sinònims, objectes multimèdia, informació addicional.
  • Comentar termes.
  • Modificar i donar d'alta nous termes.
  • Exportar i importar termes en diferents formats.

 

SDL MultiTerm Widget Addicionalment, l’usuari pot activar aquest giny d’escriptori (instal·lació a l’escriptori de l’usuari), directament amb una combinació de tecla i botó de ratolí (configurable). SDL MultiTerm Widget permet la consulta online a totes les bases terminològiques del client mantingudes per Linguaserve al seu servidor terminològic així com buscar el terme directament a Google, Bing, Linguee o Viquipèdia. El Widget captura els textos assenyalats amb el punter del ratolí i els copia directament en el camp de cerca.

Publicació web en temps real

Disposi del seu web multilingüe sempre actualitzat en menys de 30 dies.

Interoperabilitat

La millor interoperabilitat de traducció per connectar el vostre CMS, DMS, ERP...

Vegeu el vídeo.

ATLAS Real Time és un sistema de publicació web multilingüe en temps real.

Tecnologia de Linguaserve

Web multilingüe

Tecnologia lingüística

Sistemes de gestió

R+D+I