Estàndards

{Estándares}{}{2018-02-09T13:18:36+00:00}

Estàndards i bones pràctiques: garantia de futur

Contacteu

Estàndards i normalització

Clients de Linguaserve

El valor de l’experiència nascuda amb Internet.

Els webs multilingües s’estan beneficiant d’estàndards, iniciatives de normalització i bones pràctiques

De vegades es produeixen estàndards en excés, raó per la qual competeixen entre si per a un mateix propòsit. Al contrari, les noves tecnologies i els grans canvis de paradigma que es produeixen en totes les disciplines requereixen noves regles per a noves necessitats.

En aquest context, la viabilitat del multilingüisme al web necessita un cert nivell d’estàndards de metadades. La societat multilingüe de la informació i el coneixement exigeix el desenvolupament, la difusió i l'adopció de noves normes i estàndards amb aquestes finalitats.

Els estàndards ajuden tothom:

  • Sens dubte, els primers beneficiats són els usuaris.
  • A les PIME els ajuda a competir millor i més ràpid i a ser més compatible, de manera que evita la reticència dels clients.
  • A les grans empreses per liderar el mercat liderant els estàndards principals i per facilitar extensions, característiques i funcionalitats noves en comunitats mitjançant l'ús d'estàndards.
  • I a les comunitats de programari lliure per ser open-open (doblement obertes: codi font obert basat en estàndars oberts).

Com a coneixedors i participants actius en grups i fòrums internacionals, Linguaserve incorpora en cada moment els estàndards a les seves solucions.

Linguaserve, companyia especialitzada en solucions d’última generació per al web multilingüe

Linguaserve, com a companyia especialitzada en traducció, serveis lingüístics i especialment en solucions d'última generació per al web multilingüe ha tingut una participació destacada en la publicació de l'estàndard Internacionalization Tag Set 2. 0 (ITS 2. 0).

  • Linguaserve pertany al grup d'interès d'ITS 2. 0 de la W3C. ITS 2. 0 Interest Group.

L’estàndard Internationalization Tag Set 2. 0 ha estat aprovat per la W3C el novembre de 2013 i elaborat pel grup de treball MultiLingualWeb-LT. Incorpora un conjunt de potents metadades que permetran el foment del multilingüisme a Internet. ITS 2. 0 forma part del projecte MultiLingualWeb-LT, finançat per la Unió Europea a través del seu Setè Programa Marc i del qual Linguaserve forma part activa.

El projecte disposa de la col·laboració i l’impuls del World Wide Web Consortium (W3C), organisme internacional que treballa per al desenvolupament d’estàndards web amb l’objectiu de guiar Internet cap al seu màxim potencial a través de la implementació de protocols i pautes que n’assegurin el creixement futur. El grup de treball MultilingualWeb-LT, pertanyent a l’àrea d’Internacionalització de la W3C, disposa de la participació de més de 28 investigadors procedents de 20 organitzacions (tant empreses com institucions) de països com Alemanya, Irlanda, la República Txeca, Estats Units, Eslovènia o Espanya.

Aquesta recomanació de la W3C facilitarà la difusió dels webs multilingües en els idiomes del món, desenvolupant mètodes estàndard per permetre més eficiència i control en la traducció (automàtica i manual) i l’adaptació de continguts web a les necessitats locals.

ITS 2. 0 admet els formats basats en XML i HTML 5, i és útil per a XHTML i web profund basat en el CMS, DITA, DocBook, i existeix la correspondència amb RDF/NIF i XLIFF. ITS 2. 0 també introdueix o modifica els mecanismes importants com les regles de selecció explícits locals i globals.

MultilingualWeb-LT té per objectiu establir les bases per a la integració de les tecnologies de la llengua en el nucli de les tecnologies web mitjançant la creació d’un estàndard que defineix tres classes de metadades: informació en el contingut del web que sigui rellevant per al processament de tecnologia del llenguatge, processos per a la creació de contingut web mitjançant la localització i la gestió del contingut dels fluxos de treball, i aplicacions de tecnologia del llenguatge i recursos emprats en aquestes aplicacions.

Consulteu la nostra activitat d’R+D+I sobre estàndards i normalització

Web multilingüe

ATLES Reial Time

GBC
User

GBC
Server

Proof Editor

MT
Server

Cava de Documents

Traducció web inicial
Manteniment continu
Globalització web
E-commerce
SEO multilingüe
Estàndards

Publicació web en temps real

Disposi del seu web multilingüe sempre actualitzat en menys de 30 dies.

Interoperabilitat

La millor interoperabilitat de traducció per connectar el vostre CMS, DMS, ERP...

Vegeu el vídeo.

ATLAS Real Time és un sistema de publicació web multilingüe en temps real.

Serveis de Linguaserve

Serveis de traducció

Web multilingüe

Serveis lingüístics

Serveis d'interpretació

Localització i DTP

Serveis professionals