Edició web multilingüe

///Edició web multilingüe
{Edición web multilingüe}{}{2018-02-09T12:57:35+00:00}

Ja teniu el vostre administrador de web per a les versions idiomàtiques?

Contacteu

Externalització d’edició web multilingüe

Clients de Linguaserve

Edició web multilingüe adaptada a les vostres necessitats

Els nostres serveis professionals d’edició web multilingüe s’encarreguen de tot el procés

Des de la supervisió de fluxos de traducció, l’edició, la gestió, el testing i la publicació de les versions idiomàtiques del vostre web, els nostres professionals utilitzen la metodologia i els fluxos de publicació ja definits pel client en el vostre gestor de continguts.

Disposem d’editors web nadius en la llengua de destinació i contrastada experiència professional en traducció. Us proporcionem la formació necessària perquè facin les tasques amb eficàcia, professionalitat i proactivitat.

El resultat? Pàgines traduïdes que mantenen totalment el disseny de la pàgina original, el SEO, així com el nivell d'accessibilitat de les pàgines originals.

El servei està concebut perquè es pugui prestar de manera presencial o remota a través dels sistemes segurs d'accés que definiu.

Per a una edició web multilingüe adaptada a les vostres necessitats, contacteu-nos

Serveis professionals

ATLES Reial Time

GBC
User

GBC
Server

Proof Editor

MT
Server

Cava de Documents

Consultoria
Edició web multilingüe
Interpretació
Terminologia
Maquetació i grafisme (DTP)
Serveis tècnics i de localització
Serveis especials de traducció

Publicació web en temps real

Disposi del seu web multilingüe sempre actualitzat en menys de 30 dies.

Interoperabilitat

La millor interoperabilitat de traducció per connectar el vostre CMS, DMS, ERP...

Vegeu el vídeo.

ATLAS Real Time és un sistema de publicació web multilingüe en temps real.

Serveis de Linguaserve

Serveis de traducció

Web multilingüe

Serveis lingüístics

Serveis d'interpretació

Localització i DTP

Serveis professionals