Revisió d'estil

{Revisión de estilo}{}{2018-02-09T17:47:35+00:00}

Milloreu els textos traduïts dels quals ja disposeu

Contacteu

Revisión de estilo: el aspecto lingüístico

Clients de Linguaserve

Treballem la forma d’expressió.

Per polir la qualitat general i la coherència lingüística del text

Un bon estil centra l’atenció en el missatge del text i assoleix millor els seus objectius

La revisió d’estil consisteix en una revisió general de tots els elements que componen l’obra: l’estil, l’elecció correcta dels termes fets servir, la correcció o l’adequació de localismes, estrangerismes i modismes, l’aplicació de les normes estabretes als manuals d’estil, etc. Amb això, es pretén no només polir la qualitat general de la publicació, sinó també donar-li una coherència global.

Combinem la normativa amb les especificacions dels nostres clients

La correcció d’estil de documents es duu a terme d’acord amb les normes internacionals d’edició de tota mena de publicacions i seguint un control integral de la qualitat de la composició: detectar i esmenar les errates i els errors tipogràfics i la partició incorrecta de mots, així com les línies soltes a final i principi de pàgina (vídues i òrfenes), els espais mal col·locats, els guions en filera...

Tanmateix, en algunes ocasions, per raons diferents s’opta per formes no normatives que, per exemple, remarquen certs elements del text. Aquests criteris personalitzats s'incorporen a la revisió per adaptar-la a les necessitats finals del client, sempre assessorant-lo sobre les particularitats lingüístiques i les característiques culturals de la llengua de destinació.

Necessiteu donar coherència lingüística i un estil apropiat per als vostres documents? Consulteu-nos

Estalvieu-vos disgustos i aprofiteu l’experiència de les bones pràctiques de control de qualitat multilingüe en la traducció i la localització web, d’aplicació i multimèdia

Amb nosaltres també podeu aprofitar al màxim les capacitats d'ITS 2. 0 per al control de qualitat de webs multilingües.

Serveis lingüístics

ATLES Reial Time

GBC
User

GBC
Server

Proof Editor

MT
Server

Cava de Documents

Quality Assurance
Proofreading especialitzat
Testing lingüístic
Revisió d'estil
Correcció de proves
Subtitulació

Publicació web en temps real

Disposi del seu web multilingüe sempre actualitzat en menys de 30 dies.

Interoperabilitat

La millor interoperabilitat de traducció per connectar el vostre CMS, DMS, ERP...

Vegeu el vídeo.

ATLAS Real Time és un sistema de publicació web multilingüe en temps real.

Serveis de Linguaserve

Serveis de traducció

Web multilingüe

Serveis lingüístics

Serveis d'interpretació

Localització i DTP

Serveis professionals