Integració i interoperabilitat amb CMS

///Integració i interoperabilitat amb CMS
{Integración e interoperabilidad con CMS}{}{2018-02-09T18:09:09+00:00}

Connecteu-vos

Contacteu

Integració i interoperabilitat amb CMS

Clients de Linguaserve

Gestió multilingüe web i de sistemes d'informació

Els serveis web proporcionen un mitjà estàndard de cooperació entre els nostres clients i el nostre servidor de traduccions

Els nostres servidors es caracteritzen per la seva gran interoperabilitat i extensibilitat gràcies a la interpretació semàntica d'estructures XML.

 • Serveis web (SOAP)
 • Connexió de fluxos de treball.
 • Activació automàtica de tasques.
 • Ús d'XML i metadades.
 • Gestió eficaç i integrada.
 • Activació desatesa del servei de traducció i localització.
 • Reducció d'esforç en gestió i seguiment.
 • Tractament de codi HTML dins d'estructures XML.
 • Tractament de WAI (A, AA, AAA).
 • Tractament d'ITS 2.0.,XLIFF.
 • Tractament de SEO.

El nivell d'automatització resultant és no invasiu i pot ser modulat en funció de les especificacions i els fluxos de treball (workflows) del client, i es pot arribar a automatitzar totalment, ja que només requereix un mínim esforç de seguiment.

Aprofiteu al màxim les capacitats del vostre sistema d’informació

Per al vostre gestor de continguts, gestor documental, ERP o qualsevol altre trobareu al nostre servidor les traduccions que necessiteu a través de serveis web.

Amb Global Business Connector Server (GBC Server), disposem de la més avançada interoperabilitat i us proporcionem la consultoria i els mitjans necessaris per adaptar la solució a la mida del vostre entorn tecnològic i necessitats.

GBC User és la solució més avançada de serveis web de gestió i producció de continguts multilingües i cobreix tots els aspectes fonamentals de seguretat externa i interna.

Contacteu-nos. Escoltarem les vostres necessitats amb molt de gust

El nivell d'automatització del procés d'intercanvi i gestió de documents, textos i continguts l'establiu vosaltres.

Implantacions i subscripcions

ATLES Reial Time

GBC
User

GBC
Server

Proof Editor

MT
Server

Cava de Documents

Integració i interoperabilitat amb CMS
Publicació web multilingüe en temps real
Integració traducció automàtica

Publicació web en temps real

Disposi del seu web multilingüe sempre actualitzat en menys de 30 dies.

Interoperabilitat

La millor interoperabilitat de traducció per connectar el vostre CMS, DMS, ERP...

Vegeu el vídeo.

ATLAS Real Time és un sistema de publicació web multilingüe en temps real.

Serveis de Linguaserve

Serveis de traducció

Web multilingüe

Serveis lingüístics

Serveis d'interpretació

Localització i DTP

Serveis professionals