{Sectores}{}{2018-02-09T18:13:04+00:00}

Cada sector, cada activitat

Contacteu

Experiència en sectors clau

Clients de Linguaserve

El treball orientat als sectors d'activitat.

Disposem d’equips altament especialitzats amb àmplia experiència en cada sector per donar resposta a les vostres necessitats multilingües.

Organitzem el treball entorn de la seva temàtica i dels camps d’especialització, l’objectiu i el sector, tenint en compte que els clients tenen necessitats diverses de traducció i localització: documentació tècnica, manuals, memòries financeres, contractes, comunicació comercial, màrqueting, textos corporatius, etc.

Equips de traductors i revisors especialitzats, personal tècnic i de gestió, materials de referència, guies d’estil, terminologia, eines informàtiques, tots els elements integrants del procés s’estructuren per sectors, temes i tipus de documents o continguts.

Per a més informació, consulteu-nos.

Aquests són els nostres sectors.

Aeroespacial

Disposem d’equips altament especialitzats i amb àmplia experiència en el sector, capaços de donar resposta a les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos.

La indústria aeroespacial engloba tota mena d’aeronaus (avions, helicòpters, vehicles aeris no tripulats, míssils, etc.)en tots els seus aspectes, i els equips específics associats (propulsió, sistemes de navegació, aviònica, etc. ). És un sector altament especialitzat, tècnic i competitiu.

Contacteu

Ciències de la vida

Confieu en nosaltres per a totes les vostres necessitats de comunicació multilingüe, ja siguin assajos clínics, manuals operatius de productes, instrumentals o màquines, patents, articles mèdics, etc.

Les ciències de la vida engloben diferents sectors altament especialitzats i regulats (farmacèutic, mèdic, biotecnològic, sanitari, etc.)en què la qualitat, la precisió i l’agilitat en els processos productius és fonamental en una indústria tan competitiva.

Contacteu

Agrícola, forestal i pesca

Disposem d’equips altament especialitzats i amb àmplia experiència en el sector, capaços de donar resposta a les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos.

El sector agrari, forestal i pesquer engloba activitats molt diverses com, per exemple, les relacionades amb el cultiu de terres, la cria d’animals, la tala d’arbres, o la recol·lecció de peixos o altres animals i els seus productes. Inclou també la maquinària emprada en aquestes activitats.

Contacteu

Automoció

Disposem d’equips altament especialitzats i amb àmplia experiència en automoció, capaços de donar resposta a les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos.

Cicles de desenvolupament cada vegada més ajustats, diversificació dels canals de distribució i venda, mercats globals i una alta especialització de components fan de l’automoció un dels sectors més competitius del mercat.

Contacteu

Banca

Disposem d’equips altament especialitzats i amb àmplia experiència en el sector, capaços de donar resposta a les vostres necessitats economicofinanceres multilingües. Consulteu-nos.

Un entorn altament globalitzat i una regulació tant local com internacional cada vegada més exigent obliga les corporacions i organitzacions bancàries a estar en constant evolució en totes les seves àrees de negoci: banca d’inversió, banca al detall, banca privada, mercats financers, etc.

Contacteu

Béns de consum

Disposem d’equips altament especialitzats i amb àmplia experiència en el sector, capaços de donar resposta a les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos.

Fabricants de productes nous destinats a la venda als consumidors (mobles, joguines, electrodomèstics, parament, decoració, articles de neteja, etc.

Contacteu

Comerç electrònic

Us oferim la nostra experiència multilingüe en un sector amb un potencial de creixement extraordinari. Consulteu-nos.

El comerç electrònic (e-commerce) consisteix en la compra i venda de productes o serveis per mitjans electrònics com

Internet. Una gran part rau en el comerç B2B i B2C (transaccions entre persones i empreses); inclou a més tecnologies i sistemes innovadors

(transferències, cadenes de subministrament, màrqueting, OLTP, EDI, inventaris, recollida de dades, etc. ).

Contacteu

Construcció i immobiliari

L’actual projecció d’aquest mercat cap a l’exterior exigeix respostes multilingües. Disposem d’equips experts capaços d’oferir les respostes idònies. Consulteu-nos.

El sector de la construcció i immobiliari engloba un ampli espectre d’activitats relacionades entre si, de gran importància per al desenvolupament econòmic d’un país i de l’economia mundial: infraestructures, enginyeria civil, banca i assegurances, logística i subministrament de tota mena de materials, etc.

Contacteu

Esport i lleure

Es tracta de sectors altament dinàmics i amb un caràcter global, però que contribueixen activament i significativament al desenvolupament de les economies a escala local. Podem donar la millor resposta a les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos.

La indústria del lleure i l’entreteniment inclou multitud d’activitats, com ara restaurants, cinemes, parcs temàtics o museus, per esmentar-ne només algunes. Aquest sector inclou, a més, la indústria de l’esport.

Contacteu

Educació, cultura i formació

Disposem d’equips altament especialitzats i amb àmplia experiència en el sector, capaços de donar resposta a les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos.

Ensenyament d’idiomes, exposicions d’art, cursos de formació, aprenentatge digital, representacions artístiques i culturals. . . són algunes de les activitats que conformen el dinàmic sector de l’educació, la cultura i la formació.

Contacteu

Empresa, màrqueting i publicitat

Confieu en nosaltres per a la vostra pròxima campanya de publicitat i màrqueting multilingüe. Consulteu-nos.

La traducció en l’àmbit del màrqueting i la publicitat ha de considerar totes les peculiaritats culturals de la llengua i la regió a la qual va adreçat el missatge, i transmetre a tota hora la imatge, la marca i la filosofia de l’empresa.

Contacteu

Energia, petroli i gas

Disposem d’una àmplia experiència i dels equips especialitzats capaços de satisfer les vostres necessitats multilingües de la manera més idònia. Consulteu-nos.

Indústria petroquímica, exploració i refinació, energies renovables. . . Sector altament especialitzat i regulat, amb una molt àmplia varietat i tipologia de materials que requereixen traducció: especificacions de producte, contractes multinacionals, manuals operatius de planta, documentació tècnica, etc.

Contacteu

Financer i assegurances

Disposem d’equips altament especialitzats amb àmplia experiència en el sector financer i de les assegurances, capaços de donar resposta a les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos.

Un entorn altament globalitzat i una regulació cada vegada més exigent, tant a escala local com internacional, obliga les corporacions i organitzacions financeres a evolucionar constantment en totes les seves àrees de negoci: banca d’inversió, al detall, assegurances, mercats financers, etc.

Contacteu

Govern i Administració pública

Tenim una àmplia experiència en la col·laboració amb les administracions públiques, i en satisfem les necessitats multilingües. Consulteu-nos.

A l’igual d’altres sectors i organitzacions privades, les administracions, organismes i entitats de caràcter públic requereixen la comunicació multilingüe per estar en contacte amb els ciutadans en un entorn multicultural. Pàgines web, comunicacions de premsa, ordenacions i lleis, formularis...

Contacteu

Humanitats i religió

Us podem assessorar en les activitats relacionades amb la cultura humana, més totes les activitats relacionades amb la religió. Consulteu-nos.

Sector que inclou activitats relacionades amb la cultura humana com filosofia, filologia (lingüística, semiologia, literatura, història de la literatura, crítica literària), història, geografia, ciència política, antropologia, sociologia, art (arts plàstiques, escèniques i música, musicologia, estètica, teoria de l’art, crítica d’art), ciències de la informació i la comunicació (periodisme, documentació), més totes les activitats relacionades amb la religió.

Contacteu

Indústria i equipaments

Disposem de les eines, la tecnologia, la metodologia i els equips multidisciplinaris adequats per satisfer els exigents reptes multilingües d’aquest sector. Consulteu-nos.

Aquest sector engloba diferents indústries que elaboren infraestructures i béns necessaris per al desenvolupament d’altres sectors: indústries de transformació i processament de matèries primeres i materials de construcció i mecàniques, etc.;totes amb un alt grau d’especialització i precisió.

Contacteu

Enginyeria

Disposem de les eines, la tecnologia, la metodologia i els equips multidisciplinaris adequats per satisfer els exigents reptes multilingües d’aquest sector. Consulteu-nos.

Aquest sector engloba àrees i disciplines altament especialitzades, com les relacionades amb les enginyeries civil, elèctrica, electrònica, química, mecànica, naval, etc. Totes amb un alt component tècnic i en procés constant d’R+D, la qual cosa requereix professionals lingüístics experts en el sector.

Contacteu

Legal

Necessiteu una traducció d’un certificat de naixement, un diploma o títol o els comptes anuals de la vostra empresa que tingui validesa legal? Disposem d’una àmplia xarxa de traductors, jurats i experts en el sector jurídic i legal. Consulteu-nos i us assessorarem.

Contractes, acords de confidencialitat, patents, poders, escriptures de constitució. . . són alguns dels tipus de documents en què l’especialització i la precisió en la traducció són fonamentals.

Contacteu

Medi ambient

Disposem d’equips especialitzats i experts, capaços de donar la resposta idònia a les vostres necessitats multilingües del sector. Consulteu-nos.

Empreses i organitzacions dedicades al medi ambient, que constitueixen un sector puixant i en creixement dins l’economia mundial.

Contacteu

Mitjans de comunicació, editorial i entreteniment

La llengua és el suport de les activitats d’aquest sector. Us podem oferir la solució multilingüe més adequada en cada cas. Consulteu-nos.

S’hi inclouen totes les activitats relacionades amb els mitjans de comunicació social (premsa, ràdio, televisió i cinema), el sector editorial i la indústria de generació de continguts destinats a l’entreteniment.

Contacteu

Mineria

Disposem d’equips altament especialitzats i amb àmplia experiència en el sector, capaços de donar resposta a les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos.

La mineria consisteix en l’obtenció selectiva de minerals i altres materials de l’escorça terrestre. Al llarg de la història ha tingut un impacte significatiu en el desenvolupament de molts països. La mineria i altres sectors extractius comparteixen característiques amb activitats d’altres sectors, com per exemple el sector energètic o el sector industrial.

Contacteu

Moda, luxe i venda a la menuda

Disposem d’equips especialitzats i experts en el sector, capaços de donar resposta a les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos.

El sector de la moda, el luxe i la venda al detall és extraordinàriament dinàmic, globalitzat i molt orientat a l’usuari final (el client); en aquest sector preval la imatge de marca, amb pàgines web i catàlegs en constant renovació, i un molt alt component tecnològic (optimització de SEO multilingüe, comerç electrònic, etc.)

Contacteu

Química

L’alta especialització del sector requereix equips especialitzats i amb àmplia experiència en les diferents àrees (petroquímica, biotecnologia, metal·lúrgia, farmacèutica, entre d’altres), capaços de donar resposta a les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos.

La indústria química s’ocupa del processament de certes matèries primeres, tant naturals com sintètiques (petroli, gas natural, aire, aigua, metalls i minerals), i de la seva transformació.

Contacteu

Recursos Humans

Us oferim comunicació multilingüe adaptada als valors i les necessitats de la vostra organització. Consulteu-nos.

En un entorn globalitzat en què les múltiples localitzacions i la multiculturalitat de l’empresa són la tònica dominant, és imprescindible donar suport als departaments de recursos humans per transmetre un missatge unificat, clar i coherent.

Contacteu

Serveis

Disposem d’equips especialitzats i experts en el sector, capaços de donar resposta a les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos.

El sector serveis (o terciari) és el sector que engloba els serveis no productors de béns. Inclou activitats econòmiques tan diverses com comerç, transports, comunicacions, finances, turisme, hostaleria, lleure, cultura, espectacles, Administració pública i els anomenats serveis públics (sanitat, educació, serveis socials), etc.

Contacteu

Programari i jocs

Disposem de les eines i la tecnologia, els equips multidisciplinaris i la metodologia aplicada per complir els exigents reptes multilingües de qualsevol localització de programari. Consulteu-nos.

La localització (L10N) de programari (que inclou els jocs) té un abast molt més gran que la traducció: és el tractament complet de continguts i programes informàtics i de tots els seus components perquè funcionin a altres llengües i cultures i implica tasques molt més complexes.

Contacteu

Tecnologia i telecomunicacions

La societat de la informació és multilingüe”, per això us oferim un equip especialitzat i expert que coneix el llenguatge de cada indústria, capaç de donar resposta a totes les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos

Electrònica de consum, dispositius mòbils d’última generació, xarxes de comunicacions, nanotecnologia i informàtica són algunes de les àrees d’aquest sector altament especialitzat, globalitzat, avantguardista i en constant evolució.

Contacteu

Transport, logística i marítim

Us podem oferir solucions lingüístiques a la mida de les vostres necessitats. Consulteu-nos.

Sector d’importància estratègica creixent, per contribuir a la millora de la competitivitat de l’economia i per donar suport al desenvolupament d’altres sectors com la indústria, el comerç i el turisme. La globalització exigeix cada vegada més capacitat per atendre els intercanvis comercials i de passatgers a escala mundial, que impliquen diferents cultures i diferents llengües.

Contacteu

Turisme i viatges

Disposem d’equips especialitzats i experts en el sector, capaços de donar resposta a les vostres necessitats multilingües. Consulteu-nos.

La indústria turística engloba activitats i sectors tan diversos i intrínsecament relacionats com agències de viatges, hostaleria, línies aèries, parcs temàtics, museus, etc.,en els quals un web multilingüe i una estratègia SEO adequada són fonamentals per diferenciar-se i aconseguir l’avantatge competitiu.

Contacteu

Publicació web en temps real

Disposi del seu web multilingüe sempre actualitzat en menys de 30 dies.

Interoperabilitat

La millor interoperabilitat de traducció per connectar el vostre CMS, DMS, ERP...

Vegeu el vídeo.

ATLAS Real Time és un sistema de publicació web multilingüe en temps real.

Clients

Sectors

Casos d'èxit

Àrea clients

Atenció al client

Preguntes i respostes

Suggeriments