Preguntes i respostes

//Preguntes i respostes
{Preguntas y respuestas}{}{2018-02-09T18:18:06+00:00}

Preguntes més freqüents

Contacteu

No dubteu a preguntar-nos

Clients de Linguaserve

Accediu al nostre formulari de contacte, no dubteu a preguntar-nos.

Aquests són alguns dubtes habituals en relació amb els serveis GILT (globalització, internacionalització, localització i traducció).

Sens dubte, no es pretén elaborar un catàleg exhaustiu de preguntes i respostes, sinó respondre a alguns dels dubtes més habituals que es plantegen a l'hora de contractar els serveis GILT i interpretació. Per a qualsevol aclariment o informació addicional, contacteu amb nosaltres aquí.

Quines són les principals diferències entre localització, internacionalització i globalització?

La localització és una aplicació informàtica que suposa la translació d'unes determinades coordenades, de caràcter lingüisticocultural, a altres de diferents. Inclou aspectes semàntics, semiòtics i formals. Per la seva part, la internacionalització implica el redisseny i la reenginyeria de sistemes d'informació per convertir-los en sistemes multilingües, mentre que la globalització és un concepte més ampli o estratègic. Conté a dins seu la internacionalització i la localització en el context web, i fins i tot va més enllà.

En què consisteixen la gestió i la producció de continguts multilingües?

Es tracta d'una solució d'intercanvi, registre, maneig i producció en diversos idiomes de continguts textuals d'elements web. Tot aquest procés es fa de manera integrada amb el flux de treball d'un sistema d'informació.

És el mateix la traducció assistida per ordinador (TAO) que la traducció automàtica (TA)?

No. La traducció assistida per ordinador (TAO) no és traducció automàtica. Per TAO entenem un conjunt de sistemes integrats d'eines informàtiques d'ajuda a la traducció (SIHAT) que aporta funcionalitats com ara filtrar diferents formats, regenerar el format original després de fer la traducció, crear i utilitzar glossaris de terminologia en els processos de traducció, generar i utilitzar memòries de traducció i disposar d'un entorn i editor especialitzats per al traductor professional. És, per tant, un sistema de traducció asíncron en què la traducció la fa un traductor (humà).

Per la seva part, la traducció automàtica (TA) és un procés dut a terme per programes informàtics que generen un text traduït a una llengua de destinació a partir d’un text original en un llenguatge font diferent, sense intervenció humana en aquest procés. El procés s'articula generalment mitjançant sistemes basats en regles (anàlisi, transferència i generació), o sistemes basats en càlculs estadístics. Són, per tant, sistemes síncrons de traducció.

Què és un glossari terminològic multilingüe corporatiu?

És una llista de termes especialitzats o pertanyents a la cultura d'una empresa o institució amb informació relativa al seu significat i els equivalents a altres llengües. Aquests glossaris s'emmagatzemen en els mòduls terminològics de les eines de traducció assistida per ordinador (TAO), que permeten la utilització sistemàtica per tots els traductors en el procés de traducció i revisió. L'última finalitat d'aquest tipus de glossaris és assegurar la coherència i l'estandardització de la traducció dels termes clau.

A què ens referim quan al·ludim a guia d’estil de traducció?

És un compendi de normes i convencions estilístiques, ortotipogràfiques i lingüístiques que unifiquen i homogeneïtzen els textos traduïts. Sol contenir preferències corporatives de comunicació lingüística. S'ha de construir una guia per a cada parell de llengües de traducció: per exemple, n'hi hauria una per al parell espanyol-anglès i una altra per al d'anglès-espanyol.

Quins beneficis es poden esperar d'un web internacional?

Un web multiplica el seu mercat potencial pel nombre de llengües en què estigui disponible. Els usuaris prefereixen llegir el contingut dels llocs web en la seva pròpia llengua. Per posar un simple exemple prou significatiu, mostren una tendència tres vegades més gran a la compra en comparació de llocs web en una llengua diferent. Cada llengua en què es trobi disponible el web internacional d’una empresa o institució us obrirà les portes a tots els parlants d’aquesta llengua.

Publicació web en temps real

Disposi del seu web multilingüe sempre actualitzat en menys de 30 dies.

Interoperabilitat

La millor interoperabilitat de traducció per connectar el vostre CMS, DMS, ERP...

Vegeu el vídeo.

ATLAS Real Time és un sistema de publicació web multilingüe en temps real.

Clients

Sectors

Casos d'èxit

Àrea clients

Atenció al client

Preguntes i respostes

Suggeriments